Νέα

Τελική εκδήλωση κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του Erasmus+ έργου Craft SMEs VET Net

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη στις 22/03/2022 η τελική υβριδική εκδήλωση του Erasmus+ έργου Craft SMEs VET Net, καθώς βαίνει προς την ολοκλήρωση του, με την συμμετοχή του επιστημονικού στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Βασίλη Σιωμάδη.

Στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου Craft SMEs VET Net και ιδιαιτέρως της διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και φορέων εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου αυτού.

Στην έναρξη της εκδήλωσης επισημάνθηκε ότι μια  από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι βιοτεχνίες και οι μικρές επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια θα αφορά τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών τους, με σκοπό  την είσοδο τους σε νέες αγορές αλλά και την ικανοποίηση της ζήτησης για νέες υπηρεσίες και προϊόντα που θα προκύψουν από αυτές.

Με βάση τις παραπάνω προκλήσεις, μια ενδελεχής ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών καθίσταται κρίσιμη για να επιτραπεί στους «μικρούς και μικρότερους» να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό η πλατφόρμα δικτύωσης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου αυτού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων εκπροσώπησης των μικρών αυτών επιχειρήσεων και των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το τελικό κείμενο προτάσεων πολιτικής σύστασης, ένα από τα κύρια αποτελέσματα της Κοινότητας ενδιαφερομένων φορέων που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου, το οποίο απαριθμεί τις βασικές προτάσεις για τα ζητήματα της συνεχιζόμενης κατάρτισης που καταγράφθηκαν από αντιπροσωπευτικές ενώσεις των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό πολιτικό επίπεδο. Το κείμενο αυτό είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων και της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων που προέκυψαν μέσα από την λειτουργία την πλατφόρμας Craft and SMEs VET NET.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξετάστηκε επίσης ο αντίκτυπος της πλατφόρμας στην κοινότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα, καθώς και προτάσεις από εταίρους του έργου και μέλη της κοινότητας.

Ακολούθως συζητήθηκαν οι μελλοντικές προοπτικές και η πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Craft and SMEs VET NET και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης για βιοτεχνίες και ΜΜΕ. Επίσης διερευνήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω ανταλλαγής καλών πρακτικών, προώθησης της αριστείας στην ΕΕΚ, και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (πράσινων και ψηφιακών).

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι το έργο προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της ευρωβουλευτή κ. Daniela Rondinelli, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της για τη συνέχισή του, εστιάζοντας στην ανάγκη να ανοίξει ένας χώρος συζήτησης μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για πολύ μικρές επιχειρήσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω ενός στρογγυλού τραπεζιού αφιερωμένου στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική κατάρτιση. 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA