Νέα

Βραβείο ΕΒΓΕ για την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Άλλη μια διάκριση για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα φετινά βραβεία ΕΒΓΕ. Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου, με τίτλο "Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις", η οποία και σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design, απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία "Εταιρικό Έντυπο". Η άρτια και "έξυπνη" σχεδίαση της έκθεσης, η πρωτοποριακή παράθεση και οπτικοποίηση των δεδομένων δίνουν μία νέα, ανανεωτική ματιά στις ερευνητικές εκδόσεις του Ινστιτούτου.

Σκοπός της ετήσιας έκθεσης είναι η ανάδειξη των βασικότερων πτυχών και προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην έκδοση παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 801 επιχειρήσεις, στην οποία αναδεικνύονται και αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των μικρών επιχειρήσεων, τον βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρές επιχειρήσεις, τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών συστημάτων, το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών προμηθειών, καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες. Στη συνέχεια διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές τους.

  • Διαβάστε την ετήσια έκθεση εδώ 
  • Δείτε τους νικητές των Βραβείων ΕΒΓΕ εδώ 

Η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» μέσω του ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA