Γεγονότα

Αναβολή της ημερίδας για το ευρωπαϊκό έργο "EaSI-BASIC"

Περιγραφή


Μετά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας που ανακοινώθηκαν στις 08.03.2020 και τα νέα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού SARS-CoV-2, ανάμεσα στα οποία είναι και η “αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες” υποχρεωνόμαστε στην ακύρωση της Ημερίδας (info day) του ευρωπαϊκού προγράμματος BASIC που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 στις 5:00μ.μ. στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ιωάννίνων στα Ιωάννινα.

Αν και μια ημερίδα είναι μικρότερης κλίμακας συνάθροιση, τόσο οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας όσο και το αίσθημα ευθύνης των διοργανωτών, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, δεν θα επέτρεπαν κάποια άλλη επιλογή.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί σύντομα.


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου «Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων – BASIC» (Δράση EaSI BASIC)  με συντονιστή τον ΟΑΕΔ και εταίρο την ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ.στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Διεύθυνση: Αραβαντινού 5Ε, Ιωάννινα, 1ος όροφος).

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, της εκπαιδευτικής κοινότητα των Ιωαννίνων και της τοπικής κοινωνίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρωτοβουλία «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» του Συμβουλίου της ΕΕ, θέτει με σαφήνεια το δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Σε γενικές γραμμές, η πρωτοβουλία αποσκοπεί να προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα σε άτομα που έχουν ανάγκη από τη βασική ανάπτυξη δεξιοτήτων για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραμματισμού, αριθμητικής, ψηφιακών δεξιοτήτων ή/και ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, και μέσω του συγκεκριμένου έργου, οι τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς, ο ΟΑΕΔ (leader), η ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ, το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  επιδιώκουν να αποτυπώσουν σε ένα πιο συστηματικό επίπεδο την κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε ενηλίκους χαμηλής εξειδίκευσης, να συμβάλλουν εμπεριστατωμένα στον σχετικό διάλογο και να προτείνουν, σε πιλοτικό επίπεδο, συγκεκριμένες δράσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης / κατάρτισης των ενηλίκων. Αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όταν μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία και μάλιστα η μακροχρόνια ανεργία αφορά κυρίως άτομα χαμηλής ειδίκευσης και δεξιοτήτων.

Μέσω της δράσης επιχειρείται να δοθούν μερικές πρώτες απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο αυτό της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ενηλίκων; Είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ομάδες πληθυσμού που έχουν άμεση ανάγκη παρέμβασης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Μπορούν να τεθούν προτεραιότητες στο επίπεδο αυτό και αν ναι ποιες είναι αυτές; Μέσω ποιών υφιστάμενων διαδρομών και ευκαιριών μπορεί αυτό να γίνει αυτό; Και κυρίως μέσω ποιων εργαλείων αξιολόγησης και αποτίμησης δεξιοτήτων; Τι μας δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία ως προς τις διαδικασίες και τα εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων; Είναι δυνατόν να προταθούν αξιόπιστα και βιώσιμα παραδείγματα (best practices) αναφορικά με εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων; Ποιες είναι οι καταλληλότεροι μέθοδοι εκπαίδευσης για άτομα χαμηλής ειδίκευσης; Τέλος, είναι δυνατός ο σχεδιασμός/πρόταση, έστω και σε ένα πρώτο επίπεδο, μια εθνικής στρατηγικής δράσης στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων;

Πρόγραμμα

 

Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020

17:00 -17:30

Προσέλευση – Εγγραφές

17:30-18:00

Χαιρετισμοί – Καλωσόρισμα

Χρήστος Τάτσης, Υπεύθυνος Παραρτήματος Ηπείρου του ΚΕΚ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Μανώλης Κουτούζης , Εκπρόσωπος ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Χαιρετισμοί  επισήμων

18:00 – 19:00

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαμόρφωση διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων στην Ελλάδα – Παρουσίαση των δράσεων και  στόχων του

«Εθνικά δίκτυα και συντονισμός φορέων για τις δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων»

Βασιλική Κοτρίκλα, Υπεύθυνη Έργου της Δράσης EaSI BASIC για τη ΓΓ ΕΕΚ & ΔΒΜ

«Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων – Building Alternative Skills Innovative sChemes-BASIC» –  Παρουσίαση της Δράσης EaSI –BASIC

Αθηνά Λάζου,  Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ & Υπεύθυνη της Δράσης EaSI BASIC

«Εργαλεία διερεύνησης και αξιολόγησης δεξιοτήτων (skills assessment tools): Σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης στο πλαίσιο της Δράσης EaSI-BASIC BASIC» 

Δέσποινα Βαλάση, Επιστημονικό Στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

«Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων στην Ελλάδα και μεθοδολογία κατάρτισης ενηλίκων με χαμηλά προσόντα: Σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των σχετικών μελετών στο πλαίσιο Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης EaSI BASIC»

Προκόπης Πανδής, Επιστημονικό στέλεχος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ερωτήσεις κοινού

19:00 – 19:15

Σύντομο διάλειμμα

 

Στρογγυλό τραπέζι: «Εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τοπικές ανάγκες»

19:15 – 20:00

Συμμετέχοντες/ουσες:

Αθηνά Λάζου, Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ΟΑΕΔ & Υπεύθυνη της Δράσης EaSI BASIC

Μανώλης Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Τομέα Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων και Ερευνών του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Θεόδωρος Θάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χρήστος Ζάγκος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μιχάλης Αλεξίου, Διευθυντής ΔΙΕΚ Ιωαννίνων,

Αικατερίνη Σεντελέ, Διευθύντρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων

Αργύρης Κύρκος,  Διευθυντής ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων

20:00 – 20:30

Ερωτήσεις κοινού – Συμπεράσματα – Λήξη

 

Ελαφρύ Γεύμα

(*) Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA