Γεγονότα

«Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ»

Περιγραφή

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιεί  Εκπαιδευτικό εργαστήριο/σεμινάριο με θέμα «Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ» στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ» – MigrAID . Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη συνδικαλιστικών οργάνων των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά, σε συμβούλους, καθώς και εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Μαΐου 2019 (ώρες 14:00 – 20:00), στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, Αριστοτέλους 46 (Αίθουσα 204, στον 2ο όροφο).

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 ώρες. Θα δοθεί σχετικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.

Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στα 25 άτομα, γι’ αυτό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  1. Παρουσίαση του έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ».
  2. Ορολογία σχετικά με τις έννοιες της διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και των διακρίσεων.
  3. Νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.
  4. Η κατάσταση στον χώρο των ΜμΕ: Μια συγκριτική παρουσίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  5. Τα οφέλη και οι προκλήσεις από τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας για εργοδότες και εργαζομένους – Παρουσίαση καλών πρακτικών.
  6. Διαπολιτισμικές δεξιότητες: Είναι οι δεξιότητες – κλειδί του 21ου αιώνα; Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  στο (https://imegsevee.gr/προσκλήσεις-διαγωνισμοί/).

Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω  διεύθυνση: profiri@imegsevee.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 210-8846852 (εσωτ. 310, Ιωάννα Προφύρη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση profiri@imegsevee.gr.

*Για περιορισμένο αριθμό ατόμων που θα προσέλθουν από άλλες πόλεις εκτός Αθηνών το έργο παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διαμονής συνολικού ύψους έως 100 ευρώ ανά άτομο. Για την κάλυψη των εξόδων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. Συγκεκριμένα, για την κάλυψη της μετακίνησης με ΙΧ προσκομίζονται οι αποδείξεις διοδίων (η χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζεται σε 0,15 ευρώ το χιλιόμετρο βάσει εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/ 24-11-2015 με ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) και για μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς προσκομίζονται τα σχετικά εισιτήρια.  Για την κάλυψη των εξόδων διαμονής προσκομίζονται οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής καταλύματος.

Πρόγραμμα

Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων

σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ

13:30 – 14:00 Προσέλευση
14:00 – 14:45 Γνωριμία – Διάγνωση αναγκών συμμετεχόντων/ουσών

Επισκόπηση του έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ»

14:45 – 15:45 Ορολογία σχετικά με τις έννοιες της διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και των διακρίσεων
15:45 – 16:30 Νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας
16:30 – 17:30  Η κατάσταση στον χώρο των ΜμΕ: Μια συγκριτική παρουσίαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
17:30 – 17:45 Διάλειμμα – καφές
17:45 – 18:45 Τα οφέλη και οι προκλήσεις από τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας για εργοδότες και εργαζομένους –  Παρουσίαση καλών πρακτικών
18:45 – 19:45 Διαπολιτισμικές δεξιότητες: Είναι οι δεξιότητες – κλειδί του 21ου αιώνα; Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας (μέσω εικονικών σεναρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής, διαδραστικής πλατφόρμας)
19:45 – 20:00 Συζήτηση και ολοκλήρωση του εργαστηρίου

Όλες οι θεματικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη και αξιοποίηση των  παραδοτέων, εγχειριδίων και ηλεκτρονικής, διαδραστικής πλατφόρμας, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ» – MigrAID.  

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA