Γεγονότα

2η Συνάντηση των Αθηνών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΜΕ & Οικονομική Δημοκρατία - μοχλοί ανάπτυξης & καινοτομίας

Περιγραφή

H Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) διοργανώνει τη 2η Συνάντηση των Αθηνών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Οικονομική Δημοκρατία: μοχλοί ανάπτυξης και καινοτομίας»

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική ευημερία και η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχειρηματικότητα και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την βασική πηγή θέσεων απασχόλησης, επιχειρηματικού δυναμισμού, προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές και εγχώριες μελέτες, οι ΜΜΕ αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στη χώρα, και συμβάλλουν στο 87,3% της απασχόλησης και στο 75,1% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, τα μεγέθη είναι ανάλογα, φαινόμενο που προκαλεί το εκτεταμένο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών για εμβάθυνση της οικονομικής δημοκρατίας μέσα από πολιτικές ενίσχυσης και συμμετοχής της μικρής επιχειρηματικότητας στο οικονομικό πλεόνασμα και τη λήψη αποφάσεων.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η – 8 Μαρτίου 2018

Ώρα Συνεδρία
 09:00 – 10:00 Προσέλευση και εγγραφές συνέδρων
10:00 – 10:30 Εναρκτήριος χαιρετισμός, ΓΣΕΒΕΕ,
Πρόεδρος, κ. Γ. Καββαθάς
10:30 – 11:00 Κεντρική ομιλία Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Α. Τσίπρας
Εναρκτήρια συνεδρίαση
11:00 – 12:00 Η συμβολή των ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών στον
κοινωνικό διάλογο και την ισότιμη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων
12:00 – 13:00 Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην εμβάθυνση της
οικονομικής δημοκρατίας
13:00 – 14:00 Διάλειμμα & ελαφρύ γεύμα
14:00 – 16:30 Θεματική Ενότητα Α
Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
Συζήτηση Επιστημονικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων στην Ευρώπη
16:30 – 17:00 Διάλειμμα
17:00 – 17:30 Τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχηγών
17:30 – 19:00 Ειδική Ενότητα

Καινοτομία και ανάπτυξη σε παραδοσιακούς και
αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας

Μέρα 2η – 9 Μαρτίου 2018

10:00 – 10:30 Προσέλευση συνέδρων
10:30 – 11:00 Κεντρική Ομιλία Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. K. Μητσοτάκης
11:00 – 13:00 Θεματική Ενότητα Β

Συνεργατικά σχήματα και αλυσίδες αξίες:
όχημα για την οικονομική συνεργασία και κατανόηση

13:00 – 14:30 Διάλειμμα & ελαφρύ γεύμα
14:30 – 15:00 Κεντρική Ομιλία Πρόεδρος ΕΟΚΕ, κ. Γ. Ντάσης
15:00 – 16:30 Θεματική Ενότητα Γ

Σύγχρονες δράσεις για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

16:30 – 18:00 Θεματική Ενότητα Δ

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
ΜΜΕ σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο

18:00 – 18:30 Συμπεράσματα & κλείσιμο Συνεδρίου

 

 

 

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA