Νέα

Η διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, ένα σεμινάριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους Κοινωνικούς εταίρους

Η διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, ως επιχειρηματική πρακτική, μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες θεωρητικής έρευνας αλλά και πρακτικής εφαρμογής σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, για την Ελλάδα αποτελεί κάτι σχετικά νέο.

Μία από τις πλέον συζητημένες διαστάσεις της διαφορετικότητας έχει να κάνει με τη διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας στον χώρο εργασίας. Το στοιχείο αυτό δείχνει να αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία στο σύγχρονο, διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου η κινητικότητα και η σύνθεση του εργατικού δυναμικού, η σύνθεση του καταναλωτικού κοινού και η αλλαγή καταναλωτικών αναγκών και νοοτροπιών, αλλά και οι επιχειρηματικές πρακτικές για την επίτευξη καινοτομίας και αύξηση της βιωσιμότητας καθιστούν πολύ σημαντική την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη διαχείριση της διαφορετικότητας στον χώρο των ΜμΕ, με τις προκλήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της.

Αυτό είναι και το θέμα που πραγματεύεται το σεμινάριο/εκπαιδευτικό εργαστήριο που πραγματοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Κοινωνικών Εταίρων σε θέματα διαχείρισης της εθνοτικής ποικιλομορφίας σε ΜμΕ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαιδεύοντας τους Κοινωνικούς Εταίρους σε σχέση με την εθνοτική ποικιλομορφία μέσα στις ΜμΕ» - MigrAID του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας που έχει η διαχείριση της εθνοτικής ποικιλομορφίας, ιδιαίτερα για τις ΜμΕ στην Ελλάδα. Η προσέγγιση των πολυδιάστατων εννοιών της διαφορετικότητας και των διακρίσεων, τα σχετικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις ΜμΕ, μέσω παρουσίασης καλών πρακτικών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με τη χρήση διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων/συγκρούσεων, αποτελούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Μαΐου στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα, απευθύνεται σε μέλη συνδικαλιστικών οργάνων των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά, σε συμβούλους, καθώς και εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πατώντας εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA