Νέα

Παρουσίαση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών ΑλουμινοΣιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ)

Το Σάββατο 29.06.2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Τακτική  Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών ΑλουμινοΣιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ). Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Γιακούλας έκανε εισήγηση με θέμα «Δυνατότητες Χρηματοδότησης  Επιχειρήσεων του Κλάδου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Η εισήγηση περιελάμβανε:

 • την εξέλιξη του ευρύτερου κλάδου του αλουμινίου και του κλάδου των κατασκευών την τελευταία δεκαετία μέσα από την παράθεση οικονομικών στοιχείων.
 • χρηστικές πληροφορίες για ΜΜΕ αναφορικά με την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες αντλήθηκαν από πρόσφατο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του επιστημονικού στελέχους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη.
 • υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τα οποία δύνανται να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα προγράμματα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και η Δράση «Επιχειρούμε Έξω» τα οποία στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ καθώς και το πρόγραμμα  «Προώθηση επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην περιφέρεια Αττικής».
 • παρουσίαση υφιστάμενου έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του τομέα των κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και έργο του ΟΑΕΔ που αφορά στην επιχειρηματική επανένταξη ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις.

Από την εισήγηση προέκυψε ότι ο κλάδος του αλουμινίου αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς καθετοποίησης στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία, με το μεγάλο απόθεμα βωξίτη στην Ελλάδα να αποτελεί για πάνω από 40 χρόνια τη βάση ανάπτυξης του. Ειδικά σε προϊόντα αρχικών σταδίων μεταποίησης, του βωξίτη, της αλουμίνας και του πρωτόχυτου αλουμινίου, η Ελλάδα κατέχει πρωτιές στην παραγωγή, τόσο σε ευρωπαϊκό και όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα ο κλάδος στο σύνολό του είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής με σημαντική θετική επίδραση στο ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο.

Αναφορικά με την παραγωγή οικοδομικών προϊόντων από αλουμίνιο, φαίνεται ότι η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία  αποτελούσε το βασικό αναπτυξιακό μοχλό της ελληνικής οικονομίας μεταπολεμικά.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει κάποια ανάκαμψη στις κατασκευές, η οποία σχετίζεται άμεσα με την ραγδαία αύξηση των ανακαινίσεων.  Προκύπτει λοιπόν ότι και στην Ελλάδα πλέον περνάμε στη φάση συντήρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και όχι στη δημιουργία νέου.  Η τάση αυτή αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την επανάκαμψη των κατασκευών και των προϊόντων αλουμινίου.

Η έλλειψη ρευστότητας και η μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελούν τροχοπέδη για την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων του κλάδου και ως εκ τούτου τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στο πρόβλημα αυτό.

Βασικός γνώμονας για την υπαγωγή μίας επιχείρησης (εφόσον είναι επιλέξιμη) σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ είναι το κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και κατά πόσο η επιχείρηση έχει σαφώς προσδιορισμένο πλάνο για την επένδυση και τη βιωσιμότητά της.

Ακολούθησε εισήγηση της κας Κατερίνας Καλαιτζάκη από τη Σιβιτανίδειο Σχολή με θέμα τη Σύνδεση Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων». Στο πλαίσιο της εισήγησής της παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο METVET το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ και στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η ΠΟΒΑΣ. Κύριος στόχος του METVET είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών.

Τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων:

 • Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Γεώργιος Καβαθάς
 • Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Δημήτριος Βαργιάμης
 • Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών ΑλουμινοΣιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ), κος Θεόφιλος Παγιάτης.
 • Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνώνς Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), κος Γεώργιος Βλασόπουλος
 • Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, κος Χρήστος Λούσης
 • Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δράμας, κος Όθωνας Μουρμούρης

Για να διαβάσετε την παρουσίαση του κου Γιακούλα πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»  πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα «Προώθηση επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην περιφέρεια Αττικής» πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής για το έργο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το ευρωπαϊκό έργο METVET πατήστε εδώ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA