Νέα

Υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου SUCCESS ROAD για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις

Success Road: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ μέσω διαδικασιών διαδοχής και μοντέλων

Η διαδοχή, δηλαδή η μεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας μίας επιχείρησης, αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη, μόνο το 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει της μετάβασης σε δεύτερη γενιά, ενώ μόνο το 10% αυτών μπορεί να ξεπεράσει τη μετάβαση στην τρίτη γενιά.

Το έργο “Success Road” στοχεύει στο να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση υποστηρίζοντας καταρχήν, τις εταιρείες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υποδημάτων να προετοιμάσουν και να διαχειριστούν τη διαδοχή, είτε πρόκειται για κληρονομική διαδοχή, είτε για πώληση σε τρίτους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες εθνικές και περιφερειακές αρχές, να εφαρμόσουν πολιτικές και να σχεδιάσουν δράσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη φάση της διαδοχής και έτσι να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας “Interreg Europe 2014-2020”, είναι τριετούς διάρκειας και έχει ως επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν οι παρακάτω φορείς:

 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (EL)
 • European Confederation of the Footwear Industry - CEC (BE)
 • Lithuanian Innovation Center - LIC (LT)
 • Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ελλάδας (EL)
 • Valencian Association of Footwear Entrepreneurs - AVECAL (ES)
 • The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness - IVACE (ES)
 • Mazovia Development Agency Plc - ARM (PL)

Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με έμφαση στην προώθηση της διακρατικής διαδικασίας μάθησης και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων.

Ειδικοί Στόχοι του έργου είναι:

 • Να αναλύσει το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο περί κληρονομικής διαδοχής και μεταβί- βασης επιχειρήσεων και ειδικότερα να εξειδικεύσει τις παραμέτρους της διαδοχής και να ανα- γνωρίσει τυχόν εμπόδια,
 • Να ευαισθητοποιήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και ευρύτερα τα στελέχη του δημοσίου τομέα σχετικά με τα προβλήματα και τους κινδύνους της διαδικασίας διαδοχής,
 • Να προτείνει δράσεις πολιτικής για τη δημιουργία ενός φιλικού για τις επιχειρήσεις νομικού και θεσμικού πλαισίου διαδοχής.

Δείτε εδώ το πληροφοριακό έντυπο του έργου.

To ευρωπαϊκό έργο ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2019 και αναμένεται η πρώτη φάση του, ήτοι ο σχεδιασμός ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φαινομένου της διαδοχής να ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2021. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή, πιλοτικά, μιας τουλάχιστον εκ των προτεινόμενων δράσεων.

Δείτε εδώ σχετικό άρθρο.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.interregeurope.eu/successroad

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA