Νέα

Δράσεις για ένα προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό στην αλυσίδα αξίας του κτιρίου, με έμφαση στην υψηλή ενεργειακή απόδοση

Στα τέλη του 2023 ολοκληρώθηκε το προσχέδιο του «Εθνικού Οδικού Χάρτη», ο οποίος στην ουσία παρέχει τις αναγκαίες κατευθύνσεις ως προς το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα εντοπισμένα κενά δεξιοτήτων στα διάφορα επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2030.

Το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη παρουσιάστηκε αναλυτικά στα μέλη της ΕΠΠ, κατά τη διάρκεια της 3ης  Συνάντησης Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η δομή του Οδικού Χάρτη και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκπόνησή του, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικότητες προτεραιότητας (τόσο των επαγγελμάτων «μπλε κολλάρου» όσο και αυτών του «λευκού κολλάρου»). Επίσης, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν αναφορικά με τις προτεραιότητες για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στα κτίρια για την κάλυψη των κενών που εντοπίστηκαν, μαζί με τους επιλεγμένους άξονες μέτρων του Οδικού Χάρτη (αγορά, δεξιότητες, θεσμικό πλαίσιο, ενημέρωση) καθώς και τη μέθοδο αξιολόγησης της προτεραιότητας των προτεινόμενων μέτρων.

Στη συνέχεια, το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη τέθηκε σε διαβούλευση (μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβούλευσης που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου: https://busregroup2023.blogspot.com/) για τα μέλη τόσο της ΕΠΠ όσο και της ΕΣΣ, τα οποία κλήθηκαν να παρέχουν τη συνεισφορά τους και την ανατροφοδότησή τους με δύο τρόπους: αφενός μέσω της παροχής σχολίων και, αφετέρου, με τη συμπλήρωση ενός ειδικού online ερωτηματολογίου για την καταγραφή των απόψεών τους προκειμένου να καθοριστεί η προτεραιότητα των μέτρων μέσω της εκτίμησης της συνεισφοράς τους ως προς:

  • τη συμβολή του στους εθνικούς περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους
  • την οικονομική διάσταση, αναφορικά με το κόστος και την οικονομική βιωσιμότητά τους
  • την κοινωνική διάσταση της εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης γυναικών και νέων εργαζομένων στην αλυσίδα αξίας του κτιριακού τομέα, αλλά και την επανειδίκευση επαγγελματιών που προηγουμένως εργάζονταν στον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Κατόπιν της συγκέντρωσης όλων των σχολίων από τα μέλη των δύο αυτών επιτροπών του έργου BUS-REGRoUP, το επικαιροποιημένο προσχέδιο – δηλαδή, πλέον, το ‘σχέδιο’ - του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως την 29η Μαρτίου 2024. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της ανάρτησης του «Εθνικού Οδικού Χάρτη» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης του έργου, όπου κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να έχει πρόσβαση στα κείμενα του Οδικού Χάρτη και να υποβάλλει τα σχόλιά του επί αυτών.

Παράλληλα, και όσο διαρκεί η διαβούλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως προβλέπεται στο έργο BUS-REGRoUP, διοργανώνεται μια σειρά από εκδηλώσεις διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο («στρογγυλά τραπέζια», με στόχο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις των συμμετεχόντων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο) ως εξής:

  • Για τη Στερεά Ελλάδα: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρες 12:00 – 14:30, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Λαμία.
  • Για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, 11:00 – 13:00 (διαδικτυακά μέσω zoom)
  • Για τις Περιφέρειες Κρήτης και Νησιών του Νοτίου Αιγαίου: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, 13:30 – 15:30 (διαδικτυακά μέσω zoom)
  • Για τις Περιφέρειες Μακεδονίας (Δυτική, Κεντρική) και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο: Πέμπτη28 Μαρτίου 2024, 11:00 – 13:00 (διαδικτυακά μέσω zoom)
  • Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων: Πέμπτη28 Μαρτίου 2024, 13:30 – 15:30 (διαδικτυακά μέσω zoom).

Διαβάστε περισσότερα: 

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA