Γεγονότα

Ημερίδα παρουσίασης έρευνας "Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα"

Προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής το αργότερο ως τις 04/06/2018

Περιγραφή

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σας προσκαλούν στην  ημερίδα παρουσίασης της έρευνας «Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα» την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30, στο κτήριο του CEDEFOP στην Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα πέρα από την παρουσίαση της έρευνας θα γίνει και εκτενής διάλογος επιλεγμένων συνομιλητών που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την έρευνα:

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε το 2008 και έως σήμερα έχουν διεξαχθεί τρεις φάσεις για την αποτύπωση των ποσοστών συμμετοχής, αλλά και των κινήτρων και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων ανέλαβε η εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης MARC AE. Στις τρεις φάσεις της έρευνας διερευνήθηκε η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά τα έτη 2011, 2013, 2015 και 2016.

Προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος στο κτήριο του CEDEFOP και να εισέλθετε στο χώρο της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής το αργότερο ως τις 04/06/2018. Κατά την είσοδο σας θα χρειαστεί να επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, τα οποία θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

H παρούσα εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ  5001290, που υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα ημερίδας
09:45 – 10:30 Προσέλευση – Welcome Coffee
10:30 – 13:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καλωσόρισμα και παρουσίαση του σκοπού της ημερίδας
Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Δ/ντης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Καλωσόρισμα εκ μέρους του CEDEFOP
Mara Brugia, Acting Director
Χαιρετισμοί
Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ
Γιώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Χατζηβρέττας, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Παρεμβάσεις
Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια ΟΑΕΔ
Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήμιο Πατρών – Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση με τους συμμετέχοντες
13:00 – 14:00 Διάλειμμα για γεύμα
14:00 – 16:00 ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
“Ο διαμορφούμενος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η ποιότητα της ως βασική προϋπόθεση ενίσχυσης της συμμετοχής”
Χρήστος Γούλας, Δ/ντης ΙΝΕ ΓΣΕΕ & Δέσποινα Μπαμπανέλου, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ
“Μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη ΔΒΜ;”
Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης – Καθηγητής σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
“Ανοιχτή” Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προϋποθέσεις και Προβληματισμοί”
Πιέρα Λευθεριώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων
Ερωτήσεις / Συζήτηση
Συμπεράσματα και κλείσιμο της εκδήλωσης
Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών
Παρασκευάς Λιντζέρης, Εκτελεστικός Δ/ντης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 

 

Ομιλητές

Παρασκευάς Λιντζέρης

Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Mara Brugia

Acting Director CEDEFOP

Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος ΓΣΕΕ

Γιώργος Καββαθάς

Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Γιάννης Μπουτάρης

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χατζηβρέττας

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μαρία Καραμεσίνη

Διοικήτρια ΟΑΕΔ

Παυσανίας Παπαγεωργίου

Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Θανάσης Καραλής

Επιστημονικός Υπεύθυνος έρευνας, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών

Χρήστος Γούλας

Διευθυντής ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Δέσποινα Μπαμπανέλου

Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης

Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης - Καθηγητής σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιέρα Λευθεριώτου

Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA