Έργα

Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό - #SMEsGoDigital

Οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες καινοτομίας του ψηφιακού μετασχηματισμού και συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με την κατανόηση της ψηφιοποίησης, την χρήση των τεχνολογιών, την ιεράρχηση των στόχων και των αναγκών τους, καθώς και την αναγνώριση των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών (π.χ δεξιότητες και ρόλοι). Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για συστηματική καθοδήγηση μέσω των μονάδων υποστήριξης.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η μείωση του ψηφιακού αναγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Το κύριο παραδοτέο του έργου #SMEsGoDigital αναμένεται να είναι μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας σε αυτές εμπειρίες μικρο-μάθησης αλλά και λοιπά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά εργαλεία για να βοηθηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Επιπροσθέτως, η δημιουργία οδικών χαρτών ψηφιακού μετασχηματισμού θα υποστηρίξει και θα συμπληρώσει την υιοθέτηση και διάδοση ψηφιακών εργαλείων, καθώς Θα παρέχει υποστηρικτικό και πρακτικό προσανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της χρήσης ενός κατάλληλα σχεδιασμένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Νέα

Πρόσκληση συμμετοχής μικρών επιχειρήσεων στo 3o θεματικό εργαστήριο του έργου #SMEsGoDigital

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συμμετέχει, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση του Erasmus+ KA2 έργου με τίτλο: “Empowering SMEs for their digital transformation” και ακρωνύμιο “#SMEsGoDigital”, το οποίο σκοπεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων…

Νέα

2ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 το 2ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την οργάνωση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της…

Νέα

1ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 το 1ο Θεματικό Εργαστήριο του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, υπό την οργάνωση της Ente Confederale Di Istruzione Professionale…

Νέα

Ομάδα Εστίασης στα πλαίσια του Erasmus+ KA2 #SMEsGoDigital project

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα  14 Νοεμβρίου 2022 η ομάδα εστίασης του Erasmus+ KA2 project με τίτλο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό- #SMEsGoDigital».  Το έργο #SMEsGoDigital  στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αναγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 ψηφιακή πλατφόρμα
1 ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ψηφιακής ετοιμότητας
3 οδικοί χάρτες ψηφιοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA