Έργα

Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας - ENTRNET

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία. Συγκεκριμένα, το ENTRNET επιδιώκει την υποστήριξη των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.Παράλληλα, φιλοδοξεί να επιτύχει την ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό Επίπεδο.Κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Η δημιουργία εθνικών δικτύων Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις χώρες- εταίρους
  • Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας των Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • και των εθνικών τους δικτύων
  • Η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή 4 Εθνικών Σχεδίων Δράσης με στόχο τη δικτύωση
  • Η ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων με θεματικές που αφορούν στην επιχειρηματικότητα όπως: η ενδοεπιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η «πράσινη» και η ψηφιακή επιχειρηματικότητα

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 εθνικά δίκτυα
1 διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης και δικτύωσης
4 εθνικά σχέδια δράσης για την προώθηση της δικτύωσης των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
6 διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση ενηλίκων

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA