Γεγονότα

Διαδικτυακό συνέδριο «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές»

Περιγραφή

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έχει συστήσει έναν Κύκλο Διαλόγου για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων. Ο Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ λειτουργεί ως ένα forum συστηματικής διερεύνησης και συζήτησης καίριων ζητημάτων θεωρητικής και πρακτικής σημασίας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα της διά βίου μάθησης. Εξετάζει και αναλύει αντικείμενα όπως τα νέα ψηφιακά μέσα και
τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις πολιτικές διάγνωσης, ανάπτυξης και αντιστοίχησης δεξιοτήτων, την εμπειρική μάθηση που συντελείται στο πλαίσιο της εργασίας, την αποτίμηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και άλλα.

Στον Κύκλο Διαλόγου συμμετέχουν ερευνητές προερχόμενοι από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, από Ινστιτούτα των κοινωνικών συνομιλητών, από την αγορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης και από αρμόδιους για τα προαναφερόμενα θέματα κρατικούς οργανισμούς και δημόσιες
υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κύκλου Διαλόγου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, 12:00-16:00».

Ο «Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων» εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Δράσεις παρακολούθησης θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του ΕΠ«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014–2020».

Πρόγραμμα

«Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές»

12:00 –

Καλωσόρισμα και σύντομη εισαγωγή στη προβληματική του συνεδρίου

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ

 

Γιώργος Καββαθάς

 – 12:30

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ-ΔΒΜ-Ν, Υπουργείο Παιδείας

 

Γιώργος Βούτσινος

12:30 – 12:45

Η εμπειρία της πανδημίας και των συνεπειών της ως ευκαιρία να αναστοχαστούμε και να αλλάξουμε τη σύνθεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που έχει ανάγκη η εποχή μας

 

Παρασκευάς Λιντζέρης

12:45 – 13:00

Πανδημική κρίση, κοινωνική αποστασιοποίηση και νέες πρακτικές στην εκπαίδευση – κατάρτιση ενηλίκων και την εργασία: εμπειρίες, προκλήσεις και διακυβεύματα με όρους κοινωνιολογικής ερμηνευτικής

 

Νίκος Φωτόπουλος

13:00 – 13:15

Από τη συνθήκη της πανδημίας στη μεταπανδημική εποχή: Διδάγματα και προτάγματα για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση

 

Θανάσης Καραλής

13:15 – 13:30

Η κρίση της πανδημίας ως συλλογικό αποπροσανατολιστικό βίωμα: εξετάζοντας την πανδημία με όρους της θεωρίας μετασχηματισμού

 

Γιώργος Κουλαουζίδης

13:30 – 13:45

Ερωτήσεις – απαντήσεις – συζήτηση με το κοινό

13:45 – 13:55

Διάλειμα 10’

13:55 – 14:10

Σπειροειδής μάθηση, ομάδες κατάρτισης και ανάπτυξη δεξιοτήτων με προσομοίωση στον χώρο εργασίας: πρακτικές προσεγγίσεις της σχέσης μεταξύ μάθησης και ανάπτυξης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 

Γιώργος Ζαρίφης &  Άννα Τσιμπουκλή

14:10 – 14:25

Δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην περίοδο της πανδημίας: Ένα παλιό προϊόν σε καινούργιο περιτύλιγμα (?)

 

Κατερίνα Κεδράκα

14:25 – 14:40

Η πριν και μετά την πανδημία εκπαίδευση ενηλίκων: Ας μιλήσουμε για την ποιότητα

 

Αλέξης Κόκκος

14:40 – 15:00

Ερωτήσεις – απαντήσεις – συζήτηση με το κοινό

15:00 – 16:00

Στρογγυλό τραπέζι

 

Χρήστος Γούλας, Λουκάς Ζαχείλας, Όλγα Καφετζοπούλου, Νίκος Παπαδάκης

16:00

Λήξη συνεδρίου

ΒΙΝΤΕΟ

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA