Νέα

Επιχορήγηση συνεργατικών σχηματισμών στην Περιφέρεια Αττικής

Οι πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) αποτελούν τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές στην Ε.Ε. για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει καθώς τα οφέλη της συμμετοχής σε ένα συνεργατικό σχηματισμό (cluster) περιλαμβάνουν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, στις νέες τεχνολογίες και σε πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναγνωρίζοντας έγκαιρα την σημασία των συνεργατικών σχηματισμών, ως σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων ανέπτυξε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 μια σειρά στρατηγικών έργων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών στις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των επιχειρηματιών και του ανθρώπινου δυναμικού τους ανέπτυξε ειδικά προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά υλικά  και οδηγούς για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και την ανάπτυξη καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, επιχείρησε να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος τη σημασία των συνεργατικών σχηματισμών  μέσα από την εκπόνηση ειδικών θεματικών μελετών εξειδικεύοντας μάλιστα τη μελέτη και τη δυναμική των συνεργατικών σχηματισμών στην περίπτωση της πόλης της Αθήνας.

Τη νέα προγραμματική περίοδο, οι συνεργατικοί σχηματισμοί παραμένουν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι ενεργή, δράση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 6.600.000€ και αφορά επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών, με ελάχιστη επιχορήγηση 300.000€ και μέγιστη 1.200.000€. Το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 50-55% της συνολικής δαπάνης, ανάλογα με τη στόχευση του επενδυτικού σχεδίου.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργατικοί σχηματισμοί που θα επιχορηγηθούν από τη δράση πρέπει να δραστηριοποιούνται σε πεδία της Οικονομίας των αναγκών, της Γαλάζιας Οικονομίας ή της Δημιουργικής Οικονομίας όπως εξειδικεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων - ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) με καταληκτική ημερομηνία στις 11/1/2019.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής πατήστε εδώ

Για να ενημερωθείτε παραπάνω για τους συνεργατικούς σχηματισμούς ανατρέξτε στις παρακάτω εκδόσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA